กระดาษเคมีต่อเนื่อง คือ กระดาษคาร์บอนก็อปปี้ในตัว โดยนำมาทำเป็นเอกสารต่างๆ เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า