โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์เป็นโรงพิมพ์รับพิมพ์กระดาษต่อเนื่องเคมี และสิ่งพิมพ์อื่นเช่น กระดาษความร้อน สติ๊กเกอร์ลาเบล