ใบเสร็จรับเงิน สามารถออกมาได้ในหลายรูปแบบ เช่นเป็นใบกระดาษเทอร์มอล สลิปใบเสร็จ กระดาษเคมี กระดาษเคมีต่อเนื่อง โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์รับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท